ارتباط با IDS

خانه   /   تماس با ما

پیام

تماس با ما

مدیر منطقه‌ای (ایران)

آقای آیدین درخشیده

aydin@ids.de

١٠٩٤٤٦١ ٩١٢ ٩٨+

مدیر فروش بین‌الملل IDS

آقای مانفرد هاینکر

manfred.heinecker@ids.de

٢١٨٧٦١ ٧٢٤٣ ٤٩+