پروژه‌ها

خانه   /   پروژه‌ها
  • تمامی پروژه‌ها
  • نفت، گاز و پتروشیمی
  • آب و فاضلاب
  • صنعت برق
  • مدیریت هوشمند ساختمان
  • حمل و نقل

اسکادا پروژه توسعه منطقه نفتی یاران شمالی

سیستم اسکادا، مرکز کنترل و نسل جدید پایانه‌های راه‌دور (ACOS 750) با قابلیت افزونگی کامل به همراه افزونگی در IOها و استفاده از طیف وسیعی از پروتکل‌های ارتباطی جهت اتصال به زیرسیستم‌های مختلف و مرکز کنترل اصلی.

شرح پروژه

تامین تجهیزات دیسپچینگ ملی گاز

تامین بیش از ١٠٠٠ عدد از نسل جدید پایانه‌های راه‌دور (ACOS 750) به همراه افزونگی در سطح منبع تغذیه، پردازشگر، ارتباطات و همچنین ارتباط مستقیم همزمان و امن با تجهیزات موجود ایستگاه‌ها و مراکز کنترل اصلی و پشتیبان.

شرح پروژه

تامین تجهیزات دیسپچینگ خط لوله گاز یزد-کرمان

تامین ٣٥ عدد از نسل جدید پایانه‌های راه‌دور (ACOS 750) به همراه افزونگی در سطح منبع تغذیه، پردازشگر، ارتباطات و استفاده از پروتکل‌های مختلف در ارتباط با مراکز کنترل محلی و دیسپچینگ ملی از طریق OpenVPN.

شرح پروژه

دیسپچینگ شبکه آب شهر تهران

سیستم اسکادا و مرکز کنترل با قابلیت افزونگی به همراه پایانه‌های راه‌دور IDS850 در کنار تامین و نصب تجهیزات و سیستم‌های ابزار دقیق و اندازه‌گیری، اجرای سیستم مخابرات رادیویی، احداث ساختمان جدید مرکز کنترل و راه‌اندازی مرکز پشتیبان با الزامات پدافند غیر عامل.

شرح پروژه

مدیریت ساختمان خط ۱ قطار شهری مشهد

سیستم نظارت، کنترل و جمع‌آوری سیگنال کلیه ایستگاه‌ها با افزونگی کامل، ارتباط با کنسول BMS محلی هر ایستگاه و ٢ مرکز اصلی مستقر در ابتدا و انتهای خط، ارتباط با طیف وسیعی از PLCهای موجود در ایستگاه‌ها و اتصال و کنترل بیش از ١١ نوع زیرسیستم متنوع.

شرح پروژه

اسکادا و مدیریت ساختمان تونل شهید حکیم

سیستم یکپارچه SCADA و BMS جهت نظارت و کنترل سیستم‌ها و زیر سیستم‌های تونل، مجموعه کنترل‌کننده شامل PLC با قابلیت افزونگی و ارتباط با مرکز کنترل ترافیک شهر تهران.

شرح پروژه

تامین تجهیزات دیسپچینگ خط لوله گاز ترش ۴۲ اینچ مندنی زاده

تامین ٥ عدد از نسل جدید پایانه‌های راه‌دور (ACOS 750) به همراه افزونگی در سطح منبع تغذیه، پردازشگر، ارتباطات و ۲ مجموعه Redundant FEP با استفاده از پروتکل‌های مختلف در ارتباط با مراکز کنترل محلی و دیسپچینگ ملی از طریق OpenVPN.

شرح پروژه

سیستم اسکادا مناطق آبفا تهران

سیستم اسکادا مراکز کنترل منطقه‌ای آب شهر تهران به همراه مجموعه FEP سخت‌افزاری مجزا برای هر مرکز در ارتباط مستقیم با بیش از ۶۰۰ پایانه راه‌دور و متصل به مرکز دیسپچینگ شهر تهران.


شرح پروژه

دیسپچینگ فوق توزیع زنجان

سیستم اسکادا و مرکز کنترل با قابلیت افزونگی به همراه پایانه‌های راه‌دور IDS850 شامل سرورهایی با سیستم عامل سولاریس، FEP سخت‌افزاری مجزا با قابلیت افزونگی، اجرای سیستم PLC و مخابرات رادیویی.


شرح پروژه

اتوماسیون پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه طوس

اجرای سیستم SAS در کلیه خطوط فشارقوی و نیروگاهی با استفاده از IDS850 و نصب نرم‌افزار HMI پست در ارتباط مستقیم با مراکز AOC خراسان و دیسپچینگ ملی (توانیر).


شرح پروژه

تامین تجهیزات مرکز دیسپچینگ فوق توزیع آبشار

۳۴ مجموعه پایانه راه‌دور IDS850 پست‌های ۴۰۰ و ۲۳۰ کیلوولت در ارتباط مستقیم با مراکز اصلی، پشتیبان و دیسپچینگ ملی (توانیر).شرح پروژه

دیسپچینگ فوق توزیع سمنان

سیستم اسکادا و مرکز کنترل با قابلیت افزونگی به همراه پایانه‌های راه‌دور IDS850 شامل سرورهایی با سیستم عامل سولاریس و FEP سخت‌افزاری مجزا با قابلیت افزونگی.شرح پروژه

راهکارهای امروز IDS، مناسب نیازهای آینده